Aktualności

08.06.2021

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

7 czerwca 2021r. zebrał się Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej województwa lubuskiego.

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Posiedzenie w całości poświęcone było wypracowaniu uwag do projektu ustawy o ekonomii społecznej. Gościem posiedzenia był Kamil Bobek, Zastępca Dyrektora, Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który przedstawił założenia ustawy i odpowiadał na pytania. Praca w trzech grupach warsztatowych toczyła się nad poszczególnymi rozdziałami i paragrafami projektu. W formułowaniu uwag brali udział także zaproszeni goście - przedstawiciele departamentów Zarządzania RPO i Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz przedstawiciele spółdzielni socjalnej Nasze Zaodrze. Wypracowane propozycje zmian w zapisach projektu zostaną przekazane do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.