Aktualności

07.12.2018

Poznaliśmy Lubuskich Włączników - Liderów Biznesu Społecznego

7 grudnia 2018 roku  podczas Gali, która odbyła się w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze poznaliśmy Lubuskich Włączników- Liderów Biznesu Społecznego.

Tytuł Lubuskiego Włącznika - Lidera Biznesu Społecznego otrzymali:

KATEGORIA I. Przedsiębiorstwo Społeczne
LAUREAT KATEGORIA Przedsiębiorstwo Społeczne: Spółdzielnia Socjalna NASZE ZAODRZE
FINALISTA KATEGORIA Przedsiębiorstwo Społeczne: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji POMOST

KATEGORIA II. PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ
LAUREAT KATEGORIA PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ: Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO
Finalista KATEGORIA PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ: Centrum Integracji Społecznej w Witnicy

KATEGORIA III. DEBIUT
LAUREAT KATEGORIA DEBIUT: Spółdzielnia Socjalna KOLIBER
Finalista 1. KATEGORIA DEBIUT: Spółdzielnia Socjalna WEDO STUDIO
Finalista 2.KATEGORIA DEBIUT: Spółdzielnia Socjalna U BABCI NONCI

Poznaliśmy Lubuskich Włączników - Liderów Biznesu Społecznego

Dodatkowo WYRÓŻNIENIE przyznane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze za promocję przedsiębiorczości społecznej oraz województwa lubuskiego zarówno w kraju jak i poza jego granicami otrzymali:

  1. Spółdzielnia Socjalna ART. MUSIC z Dobiegniewa
  2. Stowarzyszenie P.A.R.K. Z Nowej Soli
  3. Stowarzyszenie LEMKO TOWER ze Strzelec Krajeńskich.

Nagrodzeni otrzymali:

  • I kategoria konkursu – Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) –   bon o wartości 15 tys. zł na promocję i reklamę;
  • II kategoria konkursu – Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) – bon o wartości 15 tys. zł na promocję i reklamę;
  • III kategoria konkursu – Debiut – bon o wartości 5 tys. zł. z przeznaczeniem na dowolnie wybrany przez siebie cel promocyjny.

Finaliści oraz wyróżnione podmioty otrzymali bony o wartości 2 000, 00 zł na promocje i reklamę.

Konkurs ma na celu wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa, poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.

Do konkursu zgłosiło się 33 podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego :

  • 8 podmiotów w KATEGORII PS
  • 6 podmiotów w KATEGORII PES (w tym 2 CIS)
  • 19 podmiotów w KATEGORII DEBIUT

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i  życzymy sukcesów w działalności zarówno gospodarczej jak i społecznej.

Należy wspomnieć, że fotorelację z gali wykonała dla nas Spółdzielnia Socjalna WEDO Studio z Zielonej Góry.

PEŁNA FOTORELACJA Z GALI TUTAJ KLIK

DSC_0631
DSC_0655
DSC_0630
DSC_0660

 Więcej o laureatach i finalistach konkursu Lubuski Włącznik - Lider Biznesu Społecznego:

Laureat I kategorii Przedsiębiorstwo Społeczne - Spółdzielnia Socjalna NASZE ZAODRZE z Nietkowic

Organizacja powstała w roku 2015. Specjalizuje się w trzech obszarach działalności. Pierwszy, podstawowy dotyczy świadczenia usług gastronomicznych zarówno dla placówek edukacyjnych jak i okolicznych mieszkańców. Drugi jest związany z turystyką i edukacją. Podmiot posiada bazę turystyczną z noclegiem oraz zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych, wizyt studyjnych, półkolonii. Realizuje także zadania związane z reintegracją zawodową oraz zajęcia językowe, warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, ceramiczne czy  związane z tworzeniem w drewnie. Tej sfery dotyczą również jego działania prospołeczne z zakresu reintegracji i integracji społecznej dla mieszkańców. Zajmuje się także pomocą w dowozie mieszkańców do lekarza, w szczególności seniorów, bo miejsce które reprezentuje nie jest najlepiej połączone ze światem. W ramach trzeciego obszaru działalności organizacja realizuje zadania melioracyjne, których podejmuje się na zlecenie spółki wodnej. Obecnie pracuje w niej 7 osób. Spółdzielcy zarządzają strategicznie swoją organizacją. 90% z nich posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Finalista I kategorii Przedsiębiorstwo Społeczne - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji POMOST z Świebodzina

Ten podmiot to organizacja z bardzo długim stażem. Powstała w roku 2006. Jej aktywność jest skupiona na zabezpieczaniu potrzeb młodzieży i seniorów. Realizuje projekty we współpracy z grupami młodzieży lub skierowane do dzieci i młodzieży. Współpracuje w tej dziedzinie z wieloma partnerami również zagranicznymi. Jej pracownicy tworzą i wspierają wolontariat młodzieżowy. Realizują również przedsięwzięcia związane z edukacją dorosłych: organizowanie kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji. Wśród jej głównych przedsięwzięć należy wymienić: prowadzenie Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych  w Świebodzinie (dla 20 uczestników), Klubu Dziecięcego (93 dzieci), CIS dla 20 osób, Powiatowego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach OWES oraz uwaga - centrum SPA. Organizacja realizuje także projekty z zakresu integracji wielopokoleniowej np. Wnuczęta w Dobrych Rękach. Obecnie pracuje w niej 51 osób.

 Laureat II kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej - Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO z Zielonej Góry

To organizacja zatrudniająca obecnie 9 osób. Jej misją jest zabezpieczenie potrzeb osób bezdomnych i w trudnej sytuacji życiowej. Zapewnia im wsparcie (1) materialne: całodobowe schronienie, czy artykuły spożywcze do samodzielnego przygotowywania posiłków, (2) rzeczowe: ubrania, kosmetyki, lekarstwa, (3) specjalistyczne: opiekę psychologa i terapeuty w tym przeprowadzenie diagnozy, pracę z pracownikiem socjalnym, prawnika, księdza oraz opracowanie i realizację Indywidulanego Planu Wychodzenia z Bezdomności. Organizacja prowadzi bistro, w którym można otrzymać posiłki na miejscu lub skorzystać z cateringu. Jego dochód w całości jest przekazywany na jej działalność statutową. Od lutego tego roku objęła wsparciem 53 osoby.

Finalista II kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej - Centrum Integracji Społecznej z Witnicy

Podmiot powstał w roku 2013. Zatrudnia 4 pracowników a obejmuje wsparciem 80 osób i ich rodzin. Celem jego funkcjonowania jest reintegracja społeczno-zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej. W tej pracy ma duże sukcesy ponieważ w wyniku jego działań 20 uczestników usamodzielniło się i pracuje na otwartym rynku pracy. Jego uczestnicy pracują w trzech grupach zadaniowych: porządkowej, konserwacji zieleni, remontowo-budowlanej. Do wykonywanych przez nich prac należą: dowozy szkolne, prace leśne,  wycinka drzew na zlecenie JST, dystrybucja jabłek, czy czyszczenie mieszkań. Współpracuje z Polską Federacją Banków Żywności i na jej zlecenie dokonuje załadunku, przeładunku, dystrybucji i wydawania żywności. W najbliższej przyszłości planuje rozbudowę zaplecza socjalnego dla swoich uczestników i organizację dla nich szkoleń branżowych.

 Laureat III kategorii Debiut - Spółdzielnia Socjalna KOLIBER z Gorzowa Wlkp.

Ten podmiot został założony w roku 2017. Podstawą jego działania jest świadczenie usług z zakresu zagospodarowania terenów zieleni. Jest to działalność usługowo-handlowa, zazwyczaj realizowana przez wykonywanie kilkunastu zleceń w miesiącu związanych z kompleksowym zakładaniem ogrodów oraz pracami porządkowymi na terenach po budowach. Co ważne usługi te są w 100% komercyjne. Pracuje w nim 5 osób w tym 4 z grupy wykluczenia społecznego. Podmiot prężnie się rozwija a jego potrzeby szybko rosną. Obecnie planuje się w nim budowę odrębnej siedziby dla pracowników, wraz zapleczem socjalnym oraz zakup samochodu do transportu osób w ramach dowozów do pracy.

 Pierwszy Finalista w III kategorii Debiut - Spółdzielnia Socjalna WEDO STUDIO z Zielonej Góry

Misją tej organizacji jest zwiększanie świadomości i budowania potrzeb podmiotów ekonomii społecznej w zakresie promocji i kreowania wizerunku firm. Jej aktywność jest skupiona wokół prowadzenia doradztwa z tym związanego i wykonywania usług dotyczących tworzenia stron internetowych, grafik, identyfikacji wizualnej, druków wielkoformatowych i 3D a także aplikacji folii reklamowych oraz projektowania i montażu podłóg 3D. Swoje zamówienia w około 80% pozyskuje z rynku komercyjnego. Ma stabilną kondycję finansową. Co ciekawe nie skupia się wyłącznie na budowaniu własnego majątku. Promuje w sektorze ekonomii społecznej tworzenie sieci przedsiębiorstw społecznych w celu pozyskania większej liczby klientów i podejmuje działania na rzecz tworzenia pozytywnych skojarzeń związanych z marką spółdzielnia socjalna. Organizacja ta  została założona w roku 2017 i obecnie pracuje w niej 5 osób.

Drugi finalista w III kategorii Debiut - Spółdzielnia Socjalna U BABCI NONCI z Gorzowa Wlkp.

Jest to podmiot, który zajmuje się działalnością gastronomiczną również w formie cateringu oraz działalnością artystyczną. Z jednej strony bowiem przygotowuje tradycyjne potrawy z kuchni romskiej, z drugiej organizuje festiwale polsko/romskie, podczas których stwarza możliwości degustacji potraw romskich oraz napojów taborowych. Festiwale te cieszą się dużą popularnością. Od listopada jego produkty można kupić na www.pyszne.pl. Jak dwa poprzednie został założony w roku 2017 i zatrudnia 5 osób.