Aktualności

31.01.2022

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalny

Misja podmiotów zatrudnienia socjalnego, jaką jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, jest niezwykle ważna. Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym, która właśnie została podpisana przez pana Prezydenta daje nam możliwość udzielania pomocy skuteczniejszej i dopasowanej do dzisiejszych realiów. Co się zmieni? Najważniejsze rozwiązania, jakie znalazły się w podpisanej przez Prezydenta noweli to:

- wzrost od 100 do 120% zasiłku dla bezrobotnych. Teraz stawka ta obowiązywać będzie przez cały okres uczestnictwa w CIS, także w okresie próbnym;
- uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej do 30 godz. tygodniowo (obecnie 6 godz. dziennie) oraz poszerza możliwość przedłużania okresu uczestnictwa w CIS;
- podwyższenie kwoty premii reintegracyjnej. Górny limit motywacyjnej premii integracyjnej dla uczestników zajęć w CIS zostanie podniesiony z dotychczasowych 50% do 100% świadczenia integracyjnego. Dzięki temu wzmocnione zostanie wsparcie dla aktywnej postawy uczestników.