Aktualności

17.06.2020

Projekt grantowy EGIDA w toku!

W ramach projektu „Egida”, w którym o granty mogą ubiegać się podmioty, świadczące całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, osobom w kryzysie bezdomności, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przyznał na dzień dzisiejszy 26 grantów o łącznej wartości 2 581 834,00 zł.

Projekt grantowy EGIDA w toku!

Granty przyznawane są w dwóch kategoriach:

Zadanie 1. Wsparcie domów pomocy społecznej - wnioski mogą składać domy pomocy społecznej znajdujące się w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego.

Zadanie 2. Wsparcie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk, noclegowni dla osób bezdomnych i instytucji opieki paliatywnej - wnioski mogą składać podmioty prowadzące:

- domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

- schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych,

- instytucje opieki paliatywnej (hospicja stacjonarne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze).

WIECEJ O GRANTACH TUTAJ KLIK