Aktualności

30.08.2023

Przyjęcie Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Lubuskiego na lata 2023 – 2026 (RPDI)

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2023 roku Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego został przyjęty Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Lubuskiego na lata 2023 – 2026 (RPDI).

Przyjęcie Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Lubuskiego na lata 2023 – 2026 (RPDI)

Przyjęcie RPDI poprzedziły konsultacje społeczne, które odbyły się w dniach 9 - 16 sierpnia 2023 roku.

Za wsparcie przy opracowaniu dokumentu serdecznie dziękujemy grupie roboczej, w której składzie byli przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz innych gremiów reprezentujących osoby ze szczególnymi potrzebami, będących odbiorcami usług społecznych.

Zachęcamy do zapoznania się z:

  1. Regionalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla województwa lubuskiego na lata 2023-2026
  2. listą rekomendacji
  3. zestawieniem uwag
  4. sprawozdaniem z konsultacji społecznych