Aktualności

10.09.2018

RELACJA z wizyty studyjnej do podmiotów reintegracyjnych – TORUŃ

Za nami pierwsza z wizyt studyjnych w tym roku. Tym razem odwiedziliśmy Toruń i podmioty o charakterze reintegracyjnym.

Wizyta miała na celu wsparcie merytoryczne, rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych uczestników poprzez usprawnienie warsztatu pracy oraz implementację dobrych praktyk z Polski.

RELACJA z wizyty studyjnej do podmiotów reintegracyjnych – TORUŃ

W ramach wizyty odwiedziliśmy m.in. STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO SPOŁECZNE CISTOR oraz Centrum Integracji Społecznej (CIS), prowadzony i utworzony przez ww. Stowarzyszenie, gdzie omówione zostały m.in. kluczowe zagadnienia z zakresu prowadzenia Centrów, a także szereg ciekawych i dynamicznych projektów realizowanych przez Centrum.

Niezwykle ciekawy punkt programu stanowiła FUNDACJA ARKADIA, która  swoim kompleksowym wsparciem obejmuje głównie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Fundacja prowadzi zarówno ŚDS, WTZ oraz Spółkę z o.o. non-profit o tej samej nazwie, a także realizuje szereg projektów m.in. mieszkania treningowe dla swoich podopiecznych. Możemy pozazdrościć jakości i standardów zarówno odbiorcom usług jak i samym pracownikom. Można śmiało uznać, że zobaczyliśmy poziom profesjonalizmu zarówno pracowników jaki i innowacyjne zastosowania techniczne ośrodka na skalę kraju. Tak powinno być w każdym z takich miejsc!

Odwiedziliśmy także FUNDACJĘ  PRO OMNIS, co znaczy - Dla Wszystkich. Jej cel nadrzędny stanowi wsparcie każdego człowieka, któremu pomoc jest zwyczajnie potrzebna. W swojej działalności społecznej szczycą się umiejętnością pozyskiwania funduszy z różnych źródeł. Jak sami o sobie mówią: „nie pukamy” do firm i osób prywatnych po fundusze na działalność, startujemy w konkursach, korzystamy z funduszy Unii Europejskiej, szukamy Partnerów wśród instytucji publicznych i prywatnych. W swojej działalności gospodarczej są na takim etapie, że rozważają poszerzenie oferty o formę franchisingowej umowy partnerstwa.

Naszym ostatnim punktem była FUNDACJA ALTERNATYWNA, realizująca warsztaty, kursy, zajęcia twórcze. Fundacja jest znakomitym przykładem ekonomii społecznej, gdyż jest fundacją zekonomizowaną co oznacza, że prowadzić działalność gospodarczą.  Alternatywna, propaguje działania odpowiedzialne społecznie i ekologicznie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego, obejmujące kreatywny recykling i upcykling, tj. produkcję opierającą się wyłącznie na materiałach pozyskanych wtórnie i nieodpłatnie.

MUSIMY OTWARCIE PRZYZNAĆ I PODKREŚLIĆ, ŻE  KAŻDY Z WYMIENIONYCH PODMIOTÓW PRZYJĄŁ NAS NIEZWYKLE GOŚCINNIE I SERDECZNIE ZA CO IM BARDZO DZIĘKUJĘMY I ZAPRASZAMY DO LUBUSKIEGO!!!!

FOTORELACJA Z WIZYTY W TORUNIU KLIK