Aktualności

26.05.2020

Realizacja zadania" Wsparcie w okresie pandemii Covid-19 osobom wykluczonym społecznie i seniorom"

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Eden w Kożuchowie, zrealizowała zadanie publiczne pod tytułem " Wsparcie w okresie pandemii Covid-19 osobom wykluczonym społecznie i seniorom". W piątek 22 maja na ręce Burmistrza Kożuchowa- Pawła Jagaska, zostały przekazane środki dezynfekujące, mydła antybakteryjne oraz maseczki ochronne, wykonane przez pracowników spółdzielni, z materiału medycznego posiadającego certyfikat.

Realizacja zadania" Wsparcie w okresie pandemii Covid-19 osobom wykluczonym społecznie i seniorom"

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Eden w Kożuchowie, złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Wsparcie w okresie pandemii Covid-19 osobom wykluczonym społecznie i seniorów”. Zadanie publiczne dotyczyło uszycia dla mieszkańców gmin: Nowa Sól, Kożuchów i Małomice maseczek ochronnych, zakupu i dostarczenia płynów dezynfekujących i mydła antybakteryjnego dla seniorów i osób wykluczonych społecznie oraz jednorazowego dostarczenia pakietów żywnościowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie. 22 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania.