Aktualności

26.02.2019

Relacja ze spotkania promującego koncepcję standardów w CIS

Za nami dwudniowe spotkanie, które odbyło się w Pensjonacie „Leśniczówka” w Drzecinie. Uczestniczyło w nim 20 przedstawicieli Centrów Integracji Społecznej z województwa lubuskiego oraz przedstawicielka Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także pracownicy Wydziału Koordynacji Społecznej- ROPS. Spotkanie prowadziła Pani Małgorzata Kowalska z CISTOR Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne z Torunia- autorka omawianej koncepcji.

Relacja ze spotkania promującego koncepcję standardów  w CIS

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego pilotażu koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym, który zakończył się w 2018 r.

Pilotaż został przeprowadzony w trzech lubuskich Centrach Integracji Społecznej- w Drezdenku, w Gorzowie Wlkp. i w Skwierzynie. Przedstawicielki tych podmiotów obecne na spotkaniu podzieliły się doświadczeniami z wdrażania koncepcji w swoich ośrodkach i przedstawiły opinie dotyczące efektów wdrażania spójnej koncepcji standardów funkcjonowania CIS. Cennym jest fakt, że we wszystkich trzech centrach podkreślono przydatność i bardzo dużą użyteczność wypracowanej koncepcji, nie tylko pod względem łatwo dostępnych wzorów dokumentów, ale także „sylabusa” ścieżek reintegracji, zwłaszcza społecznej, która często jest realizowana w niepełnym wymiarze, bo np. nie starcza środków finansowych na opłacenie specjalistów, którzy mogą ją przeprowadzić.

Podczas spotkania zapoznaliśmy szczegółowo uczestników z materiałem i zachęciliśmy ich do stosowania opracowanych standardów.

Mamy nadzieję, że gotowa koncepcja przyczyni się do skuteczniejszej pracy Centrów Integracji Społecznej w naszym regionie, co przełoży się na większą liczbę osób zaktywizowanych społecznie i zawodowo, które odnajdą się na lokalnym rynku pracy    i polepszą swoją sytuację życiową.

DSC_0937

       

DSC_0919