Aktualności

21.01.2022

Rozpoczęła się III kadencja Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

20.01.2022 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny odbyło się w trybie hybrydowym pierwsze spotkanie Komitetu w nowym składzie. Bardzo istotna jest rola ekonomii społecznej, opartej na wspieraniu drugiego człowieka, kierującej się nie tylko wynikami ekonomicznymi, ale także solidarnością społeczną – powiedziała inaugurując spotkanie Komitetu Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Minister podkreśliła, że z poziomu krajowego finansowe wsparcie działań na rzecz ekonomii społecznej , w tym przedsiębiorczości społecznej ze środków europejskich sięgnie 600 mln zł. Do tego dojdą kwoty zapisane w Krajowym Planie Odbudowy.

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jest organem pomocniczym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Komitet odpowiedzialny jest m.in. za udział w koordynacji działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym oraz wyznaczanie kierunków poszukiwań rozwiązań innowacyjnych, będących odpowiedzią na zmieniające się otoczenie lub nowe potrzeby. Opiniuje i rekomenduje propozycje strategiczne, programowe, legislacyjne i finansowe, mające związek z ekonomią społeczną. Podczas spotkania dokonano prezentacji członków Komitetu. Warto podkreślić, że podczas spotkania Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRiPS poinformowała, że projekt ustawy o ekonomii społecznej został skierowany celem rozpatrzenia do Komitetu Społecznego Rady Ministrów i jest duże prawdopodobieństwo procedowania ustawy w I kwartale br.