Aktualności

11.09.2019

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługę pn. Doradztwo grupowe dla pracownic podmiotów reintegracyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 5.09.2019r., informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę  złożoną przez Magdalenę Szewciów Warsztaty Zmiany.