Aktualności

01.02.2021

Rusza kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dla osób zaangażowanych w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wznawia cykl bezpłatnych szkoleń projektu „Partnerstwo dla rodziny”. Tym razem szkolenia w formule 1 dniowej on-line,  mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizację działań osób i instytucji w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

SZKOLENIA z zakresu

ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - termin: 10 lutego 2021 r., godziny: 8.30 - 15.00

kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami - termin: 17 lutego 2021 r., godziny: 8.30 - 15.00

procedury kontroli wojewody - termin: 17 lutego 2021 r., godziny: 8.30 - 15.00

Miejsce: on-line

Szczegółowe informacje na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w zakładce projektu „Partnerstwo dla Rodziny”/Harmonogramy wsparcia

lub u koordynatora projektu: Izabella Sinicka, tel. 68 323 19 26, i.sinicka@rops.lubuskie.pl

Zgłoszeń do uczestnictwa w szkoleniu dokonać można za pomocą formularza online: https://forms.gle/bkf7B2e2Yt62gYdN6