Aktualności

04.10.2021

„SPOŁECZNIK ROKU 2021”

Trwa nabór do Konkursu „SPOŁECZNIK ROKU 2021” w pomocy społecznej woj. lubuskiego.

 „SPOŁECZNIK ROKU 2021”

Konkurs Wojewody Lubuskiego adresowany jest do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych, podmiotów oraz osób fizycznych działających na rzecz pomocy społecznej.Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur!

Główną ideą konkursu – jest motywowanie do działania, kultywowanie wartości oraz promowanie lokalnych inicjatyw, rozwiązań, postaw zasługujących na wyróżnienie w obszarze pomocy społecznej.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji Konkursu jest sentencja Alberta Schweitzera  - „To, co  możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu.”

W tegorocznej edycji Konkursu zostały wyznaczone następujące kategorie:

  1. DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO (nagroda zespołowa)
  2. WYDARZENIE ROKU (nagroda zespołowa)
  3. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W POMOCY SPOŁECZNEJ (nagroda indywidualna)
  4. PRZYJACIEL ROKU (nagroda indywidualna)

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur!

https://www.gov.pl/.../spolecznik-roku-2021--nabor...