Aktualności

09.12.2020

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY Z PES-AMI W ZAKRESIE REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

09.12.2020 roku odbyło się w formie on-line drugie spotkanie grupy roboczej ds. współpracy z PES-ami w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej. Rozmawialiśmy m.in. o sytuacji lubuskich centrów integracji społecznej w pandemii, zastanawialiśmy się jakie działania należy podjąć, żeby zminimalizować negatywne skutki jakie wywołał covid. 

Pani Małgorzata Kowalska przedstawiła zagadnienia jakie były  poruszane podczas spotkania Rady Zatrudnienia Socjalnego, której jest przewodniczącą. Problem, na  który  zwróciły uwagę wszystkie centra integracji społecznej dot. m.in. rozliczania nieobecności w wyniku przebywania uczestnika CIS na kwarantannie. Na zakończenie spotkania Pani Kowalska omówiła problemy jakie pojawiają się przy opracowywaniu IPZS. Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za udział w posiedzeniu oraz konstruktywne uwagi.