Aktualności

21.10.2021

SYLWETKI WYRÓŻNIONYCH W KONKURSIE LUBUSKIE WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO

Przypominamy sylwetki wyróżnionych w Konkursie Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego w Kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej w Koronie.

245880722_172764021697128_8286980879780242821_n

Stowarzyszenie Stolina ze Zwierzyna, którego celem jest zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców oraz włączanie osób i rodzin z grup zagrożonych marginalizacją do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Jego działania kierowane są przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością, starszych, ubogich, bezrobotnych, uzależnionych oraz z różnego rodzaju dysfunkcjami. Organizacja prowadzi centrum integracji społecznej i klub wsparcia seniora. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu jej liderów intensywnie współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej i urzędem gminy, realizując na ich zlecenie usługi opiekuńcze i społeczne. Dba o jakość zieleni w gminie i uporządkowanie jej rozległego terenu.Podczas pandemii była jedynym podmiotem w gminie, który mimo nakazu izolacji, realizował zadania z zakresu opieki w miejscu zamieszkania.Fundacja Dom Ojca w BrodachMisją tej organizacji jest niesienie pomocy w ponownym przystosowaniu się do życia w środowisku lokalnym osobom wykluczonym społecznie i mieszkaniowo. Pomoc jest kierowana do mężczyzn, często w kryzysie bezdomności. Priorytetem organizacji jest prowadzenie Domu Readaptacji Społecznej. Jej działalność ma charakter wieloaspektowy. Dotyczy pomocy socjalnej i w leczeniu uzależnień oraz wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy. W jej ramach udzielane jest także zabezpieczenie potrzeb podstawowych, jak dawanie schronienia i możliwości godnego życia. Szczególne znaczenie w działaniach organizacji odgrywa pomoc w odbudowaniu relacji rodzinnych, które uległy zerwaniu. W okresie pandemii dzielili się żywnością pozyskiwaną od sponsorów i ze sklepów.Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.