Aktualności

17.02.2020

Ścieżka reintegracji w powiecie wschowskim i nowosolskim

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzech spotkaniach dotyczących skutecznej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, które zostaną zorganizowane w powiecie wschowskim dla podmiotów funkcjonujących na jego terenie oraz na terenie powiatu nowosolskiego.

Ścieżka reintegracji w powiecie wschowskim i nowosolskim

Głównym założeniem realizacji spotkań jest inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. Celem spotkań będzie zwiększenie skuteczności podejmowanych działań przez ww. podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 lutego 2020 r. w siedzibie Centrum Integracji Społecznej we Wschowie, ul. Kopernika 7. Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać do 25 lutego 2020 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.es.lubuskie.pl, w zakładce ZGŁOŚ SIĘ, jako formę wsparcia wpisując: SPOTKANIE, jako nazwę wsparcia: SKUTECZNA ŚCIEŻKA REINTEGRACJI.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Kalina Patek, pod numerem telefonu: 68-323-19-26.