Aktualności

24.03.2023

Seniorzy w Akcji

Właśnie wystartowała rekrutacja do nowej edycji konkursu „Seniorzy w akcji”. Zapraszamy osoby starsze (osoba 60+) i tandemy międzypokoleniowe (różnica wieku wynosząca co najmniej 25 lat) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją do zgłaszania swoich pomysłów na projekty społeczne. Aby zgłosić się, należy wypełnić formularz listu intencyjnego. Czas do 11 kwietnia 2023 roku.

Seniorzy w Akcji

W ramach tegorocznej edycji w szczególności poszukiwane są działania:

  • na rzecz środowiska i klimatu,
  • nakierowanych na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym,
  • stymulujących dialog międzykulturowy mieszkańców i włączających osoby różnych narodowości (w tym migrantów i uchodźców).

więcej informacji na stronie https://seniorzywakcji.pl/przyszlosc-zmieniamy-teraz-ruszyl-nabor-do-16-edycji-konkursu/