Aktualności

20.09.2018

Spotkania sieci OWES

W dniach 18.09.2018 r.  w Zielonej Górze oraz 19.09.2018r. w Gorzowie Wlkp. przedstawiciele ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w woj. lubuskim wraz z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze uczestniczyli w spotkaniach sieci współpracy OWES.

Głównym celem spotkań było opracowanie wspólnego „regulaminu przyznawania dotacji”, który obowiązywał będzie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie woj. lubuskiego. Spotkania poprowadził Pan Zbigniew Prałat, członek Wielkopolskiego Regionalnego Komitetu ds. Ekonomii Społecznej, lustrator spółdzielczy oraz pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej.
Spotkania miały charakter warsztatowy.