Aktualności

04.03.2022

Spotkanie Grupy Roboczej

3 marca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze grupy pracującej nad utworzeniem gospodarstw opiekuńczych na terenie naszego województwa. Przedsięwzięcie jest bardzo złożone organizacyjnie i wymaga ciągłego udziału wielu instytucji. Cotygodniowe spotkania porządkują współpracę, która układa się bardzo dobrze.

Spotkanie Grupy Roboczej