Aktualności

01.02.2019

Spotkanie ROPS- OWES - LOWES

w dniu 30.01.2019r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli ROPS oraz przedstawicieli działających na terenie województwa lubuskiego Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Celem spotkania było ustalenie  planu i zasad współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw w 2019r. ROPS -OWES.