Aktualności

01.04.2021

Spotkanie dot. zielonej opieki

Zakończyliśmy już 6. ostatnie spotkanie grupy inicjatywnej ds. opracowania modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich. Rozmawialiśmy o usługach dodatkowych, które powinny być zapewnione w gospodarstwach opiekuńczych. Kwestie związane z transportem, wyżywieniem, dodatkowego sprzętu i inne ważne usługi, szczegółowo omówiliśmy z naszymi ekspertami. 

Spotkanie dot. zielonej opieki

Na miesiąc rozstajemy się z naszą grupą, po to, aby powrócić już ze wstępnym modelem tzw. opieki zielonej.