Aktualności

14.03.2022

Spotkanie grupy roboczej

11 marca 2022 r. w siedzibie centrum integracji społecznej w Drezdenku odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. współpracy z pes-ami w zakresie reintegracji społeczno zawodowej,  poświęcone możliwością i potrzebą sektora ekonomii społecznej - szczególnie centrów integracji społecznej w kontekście pomocy uchodźcom z Ukrainy. 

Spotkanie grupy roboczej

Na początku podsumowane zostały informacje dotyczące potrzeb jakie ROPS otrzymał od przedstawicieli Cis-ów, następnie pracowaliśmy nad możliwymi sposobami wsparcia uchodźców wojennych przez CIS-y.