Aktualności

03.12.2021

Spotkanie pn. "Nowoczesne technologie w obszarze usług społecznych"

02.12.2021 r. w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, odbyło się spotkanie poświęcone wymianie informacji i opinii pomiędzy instytucjami, które działają w sferze usług społecznych. 

Wspólnie zastanawialiśmy się nad rozwiązaniami odpowiadającymi na realnie zdiagnozowane problemy osób z rożnymi typami zależności (m.in osób z różnymi typami niepełnosprawności, niesamodzielnych osób starszych, osób czasowo zależnych od innych, dzieci i młodzież ze szczególnymi potrzebami edukacyjnych). Ważną częścią spotkania była prezentacja ciekawych pomysłów na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych realizowanych przez Fundację Fucco oraz Stowarzyszenie "STOLINA".