Aktualności

26.03.2019

Spotkanie sieci współpracy OWES

22 marca 2019 roku w Gorzowie Wlkp., odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie sieci współpracy OWES.

Tematem spotkania były "działania reintegracyjne w OWES"

W spotkaniu udział wzieli przedstawiciele dwóch OWES funkcjonujących na terenie woj. lubuskiego.
Zgodnie z programem zajęto się kwestiami:
1. Identyfikacja obszarów i możliwości  współpracy pomiędzy podmiotami reintegracyjnymi, a OWES.
2. Identyfikacja  barier i możliwości ich pokonania.
3. Dobre praktyki działań reintegracyjnych w OWES.

Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Kowalska, ekspert krajowy w dziedzinie polityki i ekonomii społecznej, odpowiedzialny za opracowanie koncepcji  systemu standaryzacji  podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym - Centrów Integracji Społecznej.