Aktualności

09.12.2016

Spotkanie zespołu roboczego ds. współpracy z samorządem i biznesem przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 05.12.2016 r. odbyło się spotkanie zespołu roboczego ds. współpracy z samorządem i biznesem.

Spotkanie zespołu roboczego ds. współpracy z samorządem i biznesem przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej

W spotkaniu wzięli udział członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zaproszeni goście: Pani Edyta Czetowicz z firmy AMB Software i Pan Jarosław Nieradka z Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS).

Spotkanie otworzyła Pani Małgorzata Jaskulska – kierownik Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Następnie Dyrektor ROPS Pan Jakub Piosik podsumował konkurs "Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego". Konkurs ujawnił z jednej strony dużą różnorodność i potencjał podmiotów ekonomii społecznej, a z drugiej ich niewystarczającą aktywność w zakresie inicjatyw promocyjnych.

Przedmiotem dyskusji były sposoby wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w zakresie promocji ich działalności. Rozważano kroki, które mogłyby doprowadzić do tego, by przekaz podmiotów ekonomii społecznej stał się widoczny w świecie biznesu.