Aktualności

12.10.2021

Sylwetki laureatów Konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego

Przypominamy sylwetki laureatów Konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego w kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej w Koronie.

Paweł Urbanowicz prezes zarządu Fundacja Nasz Dom z Lutola Mokrego. Fundacja przeciwdziała społecznemu wykluczeniu osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i niezamożnych. Wspiera dorastające i dorosłe osoby w spektrum autyzmu i ich rodziny.
Buduje aktywność społeczną i współpracę środowisk oraz dba o otoczenie naturalne i produkuje zdrową żywność. Prowadzi działalność gospodarczą połączoną z uspołecznianiem uczestników.

Małgorzata Pinczewska prezes zarządu oraz Małgorzata Nitka zastępca prezesa zarządu WSS"Eden" w Kożuchowie. Spółdzielnia organizuje przyjęcia okolicznościowe, komunie, imieniny, jak również świadczy usługi cateringowe na zewnątrz – bankiety, konferencje. Przygotowuje również obiady dwudaniowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kożuchów. W lokalu „Eden” są wydawane posiłki dla osób dorosłych z miasta i gminy Kożuchów skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Spółdzielnia zajmuje się również sprzątaniem klatek schodowych.

Elżbieta Kireńko prezes zarządu w Związek Organizacji Pomocowych w Gorzowie Wielkopolskim gdzie głównym celem działania jest zapobieganie odizolowaniu od rodziny i społeczności lokalnej osób narażonych na wykluczenie społeczne lub mieszkaniowe. Zadaniem organizacji jest zagwarantowanie takim osobom warunków życia jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwienie umacniania więzi rodzinnych i sąsiedzkich. W ramach realizacji usług społecznych i zdrowotnych prowadzi rehabilitację osób starszych mających problem ze swobodnym poruszaniem się i z dysfunkcjami układu ruchu. Organizacja zajmuje się również świadczeniem pomocy osobom niepełnosprawnym, zapewniając im wparcie psychologiczne i pomoc w codziennych czynnościach w ramach projektu Aktywnej Integracji Działania "Aktywnie przez Życie".

buj