Aktualności

21.04.2021

TWORZENIE LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wspiera samorządy w tworzeniu strategii rozwiązywania problemów społecznych. Nasi doradcy mogą pomóc na każdym etapie prac nad dokumentem, zarówno przy diagnozie, jak i opracowywaniu celów, dzień, wskaźników. Nasze wsparcie jest realizowane głównie zdalnie, ale nie wykluczamy spotkań stacjonarnych w reżimie sanitarnym.

Nadal można skorzystać z bezpłatnej oferty.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 68 323 19 26.

Zachęcamy do kontaktu.

TWORZENIE LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH