Aktualności

29.09.2017

Tajemnicze CSR – czyli istota biznesu odpowiedzialnego społecznie - DEBATA 6 już dziś godz. 14:00

Zapraszamy do wysłuchania już 6 z 10 zaplanowanych dla Państwa debat eksperckich. Ponownie, podejmiemy temat  biznesu społecznie odpowiedzialnego. Debata emitowana zostanie o godzinie 14:00 na antenie Radia Zachód.

Podczas cyklu debat nie tylko zaprezentujemy funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej, przedstawimy zakres ich działalności, charakter usług i wytwarzanych produktów ale przede wszystkim postaramy się ukazać radiosłuchaczom owe podmioty jako znaczący element zmian społeczno – gospodarczych oraz odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto tworzyć i wspierać struktury tego typu. Debaty będą miał charakter interaktywny, gdzie zaproszeni goście dyskutują i odpowiadają na pytania radiosłuchaczy lub za pośrednictwem specjalnie utworzonego czatu es@zachod.pl, można będzie, na bieżąco, zgłaszać swoje uwagi.

Dotarliśmy do półmetka cyklu 10 debat eksperckich. V debata ekspercka z dnia 5 września br., za nami. 

Goście programu, a byli nimi - Pan Mariusz Kwiatkowski  Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studenci UZ, zastanowili się co dobrego może wyniknąć z edukacji akademickiej w kierunku ekonomii społecznej? Czy jest popyt na tego typu kierunki? I jaka czeka przyszłość absolwentów ES?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na powyższe pytania zapraszamy do wysłuchania debaty TUTAJ.

 

Debatę IV, można było wysłuchać na antenie Radia Zachód w dniu 25.08.2017r.Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli CENTRÓW IINTEGRACJI SPOŁECZNEJ z woj. lubuskiego. Panią Anitę Buraczewska z CIS w Zielonej Górze oraz Panią Helenę Gul z CIS w Gorzowie Wlkp. Ponadto w audycji wystąpili beneficjenci programów CIS oraz założyciele przedsiębiorstw społecznych - Pana Macieja Drojeckiego z Zielonogórskiej Spółdzielni Socjalnej SUKCES oraz Panią Beatę Urbańską ze Spółdzielni Socjalnej Koliber z Gorzowa Wlkp.

Czemu i Komu służą jednostki typu CIS oraz czym jest reintegracja społeczno-zawodowa można dowiedzieć się słuchając niniejszej audycji TUTAJ

Podczas III debaty, która miała miejsce w dniu 28 lipca 2017r., słuchacze mieli możliwość zapoznać się z od dawna stosowaną w Europie i coraz bardziej aktualną w Polsce koncepcją tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility), mianowicie wpływem przedsiębiorców/biznesu na społeczeństwo i środowisko, poprzez zapewnienie przejrzystych i etycznych norm postępowania które m.in. przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa.

Należy podkreślić, że stosowanie przez przedsiębiorstwa ww. normy, stanowiącej narzędzie realizacji celów społecznych i etycznych, przynosi wymierny efekt finansowy. Stosowanie CSR tworzy pozytywny wizerunek firmy, tym samym zwiększa lojalności konsumentów i interesariuszy wobec niej, a także sprawia, że w swoich wyborach, klienci, kierują się również zaufaniem do danej firmy, jako uczciwego społecznie partnera.

O koncepcji, założeniach i celach CSR opowiedzieli nam:

Pani Agnieszka Siarkiewicz – menadżerka promocji i komunikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu z Warszawy, organizacji typu think-and-do-tank, pozostającej inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR i jak sami o sobie piszą: Inspirują biznes, który zmienia świat,  łączą ludzi, którzy zmieniają biznes. Działają na rzecz zrównoważonego rozwoju. (szerszy materiał Forum, dostępny pod linkiem http://odpowiedzialnybiznes.pl/)

Pan Jarosław Nieradka – Dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, celem które jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków, wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej, a także samorządu terytorialnego.

Pani Kamila Górna – przedstawicielka Biura Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, celem której jest integracja organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia ich skuteczności funkcjonowania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością.

Ponadto gośćmi programu byli przedstawiciele biznesu, którzy w ramach działalności dochodowej , znaleźli miejsce na aktywne stosowanie w swych strukturach zasad CRS.

O wspaniałych i znaczących przykładach wspierania lokalnych organizacji pozarządowych, inicjowania kampanii i programów społecznych w województwie lubuskim, na antenie Radia Zachód, opowiedziały nam:

Pani Monika Łabuz-Suwała – Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny ELEKTROCIEPŁOWNIA Zielona Góra, zdobywca nagrody Lubuska Perła Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Pani Katarzyna Świtalska – Prezes Spółki SELA w Zielonej Górze – Firmy wielokrotnie wyróżnionej za działania na rzecz zarówno pracowników własnych jak i społeczności lokalnej.

Cóż dodać jedynie BRAWO! OBY TAK DALEJ!

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całej audycji dostępnej TUTAJ

II debata ekspercka z dnia 07.07.2017r., za nami. Temat spotkania dotyczył AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH (ALL). To forma edukacji, która ma za zadanie rozwijać umiejętności liderskie, wskazywać, na czym polega sztuka bycia dobrym liderem oraz uczyć, jak skutecznie działać  w grupie i w swoim otoczeniu. Celem Akademii prowadzonej w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Efekt Synergii jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności mające ułatwić prowadzenie działań, projektów w środowiskach lokalnych oraz w kompetencje służące większemu zaangażowaniu w procesy tworzenia i realizacji polityk publicznych, szczególnie  z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej.

Naszymi Gośćmi byli:

Pan Damian Dec z Wrocławia, który aktywnie angażuje się w różnorodne inicjatywy edukacyjne z zakresu aktywności obywatelskiej, jako trener, animator i facylitator. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy na rzecz niejednorodnych grup społecznych i zawodowych.

Ponadto, Pani Karolina Michalczak - Nawrocka – uczestniczka I edycji ALL, reprezentująca Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać, Pani Ewelina Niwald – uczestniczka I edycji ALL, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Lubniewicach, a także aktywna działaczka stowarzyszeń oraz Spółdzielni Socjalnej MY, Pani Beata Marciniak – uczestniczka II edycji ALL, pracownik OPS Słubice, przedstawicielka Stowarzyszenia Trampolina z Osiecznicy, a także Pani Ewa Matuszewska - uczestniczka II edycji ALL, członkini Koła Gospodyń Wiejskich z Łaz.

Jeśli chcesz wiedzieć czym jest i czemu służy Akademia Liderów Lokalnych oraz jaki był efekt spotkania grupy lokalnych aktywistów zapraszamy do wysłuchania audycji

W dniu 30 czerwca odbyła się pierwsza z 10 zaplanowanych debat eksperckich z udziałem podmiotów ekonomii społecznej. W debacie, dotyczącej współpracy międzysektorowej, udział wzięli: Pan Jakub Piosik Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Pan Sebastian Cycuła Prezes Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, obejmującego w swej działalności szerokorozumiane wsparcie dla rodzin i osób z szerokim spektrum autyzmu ale i zajmujące się m.in. wydrukiem internetowym, wyrobem płóciennych toreb z nadrukiem, oraz wyrobem zdrowych, bezglutenowych przekąsek. W debacie wzięła udział także Pani Paulina Bartlińska, menadżer sklepu ze zdrową żywnością, będący jednocześnie odbiorcą tych zdrowych i smacznych produktów.

Podczas spotkania przedstawiliśmy zakres współpracy biznesu klasycznego oraz społecznego. Ich wzajemne zależności i korzyści. Audycja do wysłuchania TUTAJ