Aktualności

13.08.2020

Trwa nabór wniosków na asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2020-2021, który ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta osób niepełnosprawnych. To już druga edycja programu.

Program stanowi dedykowane usługom asystenckim rozwiązanie systemowe wspierające asystenturę osób niepełnosprawnych, poprawiając ich jakość życia, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

 Trwa nabór wniosków na asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami

O dofinansowanie oferty, w ramach konkursu, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe,
o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Aktualnie trwa nabór ofert w konkursie. Uprawnione podmioty mogą przesyłać swoje oferty konkursowe w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Komunikat o otwartym konkursie ofert w ramach programu pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

Na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” - edycja 2020 - 2021, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył znaczącą kwotę 160 mln zł:

- 80 mln zł w 2020 r.

oraz

- 80 mln zł w 2021 r.

W ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych PFRON wspiera organizacje pozarządowe w realizacji szeregu istotnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym również działań związanych ze wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej.

W dotychczas realizowanych przez PFRON konkursach zdarzało się jednak, że skala potrzeb zgłaszanych w projektach składanych przez organizacje pozarządowe przekraczała możliwości finansowe Funduszu.

Uruchomienie i realizacja programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” pozwoli w konkursie o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ogłoszenie planowane jest na przełomie września i października 2020 roku na zwiększenie alokacji środków i większe zaspokojenie potrzeb w innych zadaniach niż asystentura osobista.

Fundusz zachęca uprawnione podmioty do składania swoich ofert w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”.

SZCZEGÓŁY TUTAJ