Aktualności

18.06.2020

UWAGA! TRWA NABÓR GMIN DO TESTOWANIA USŁUGI „MOBILNY URZĘDNIK”

Fundacja Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i instytucjami zagranicznymi realizuje projekt pt. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Celem projektu jest wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez pracowników samorządowych, w miejscu zamieszkania klienta. Jednym z podstawowych założeń projektu jest podniesienie kompetencji urzędników gminy, w zakresie obsługi klientów o specjalnych potrzebach - osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

 SZCZEGÓŁY PROJEKTU oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są TUTAJ KLIK

UWAGA! TRWA NABÓR GMIN DO TESTOWANIA USŁUGI „MOBILNY URZĘDNIK”