Aktualności

16.06.2021

UWAGA Rusza kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dla osób zaangażowanych w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, wznawia cykl bezpłatnych szkoleń projektu „Partnerstwo dla rodziny”. Tym razem szkolenia w formule stacjonarnej – 1 i 2 dniowe,  w letnim entourage mające na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizację działań osób i instytucji  realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

SZKOLENIA z zakresu:

  • budowanie lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej -  6 lipca 2021 r., godziny: 9.00 - 16.30
  • współpracy służb tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji  -  7 lipca 2021 r., godziny: 9.00 - 16.30
  • kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami -  8-9  lipca 2021 r., godziny: 9.00 - 18.00, 8.30 - 14.45
  • zakresu stosowania prawa (prawo zamówień publicznych) - 14-15  lipca 2021 r., godziny: 9.00 - 18.00, 8.30 - 14.45

Miejsce:  HOTEL BARANOWSKI, ul. Transportowa 4c, 69-100 Słubice, woj. lubuskie

Szczegółowe informacje na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w zakładce projektu „Partnerstwo dla Rodziny”/Harmonogramy wsparci lub u koordynatora projektu: Izabella Sinicka, tel. 68 323 19 26, 609 020 978, i.sinicka@rops.lubuskie.pl

Zgłoszeń do uczestnictwa w szkoleniu dokonać można za pomocą formularza online: https://forms.gle/aesarftQNRYPvnJB8