Aktualności

12.03.2021

Uchwała PFRON w sprawie podziału środków finansowych Funduszu na 2021r.

Uchwała PFRON w sprawie podziału środków finansowych Funduszu na 2021r. 

Uchwała PFRON w sprawie podziału środków finansowych Funduszu na 2021r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę o podziale środków funduszu na 2021r.  Samorząd województwa lubuskiego otrzyma 4 423 007 zł  na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji oraz działalność zakładów rehabilitacji zawodowej. O terminie ogłoszenia naboru na dofinansowanie będziemy Państwa informować  w osobnych komunikatach. Do samorządów powiatowych trafią środki na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej oraz na indywidualną rehabilitację społeczną i zawodową. Kwota przeznaczona na realizację tych zadań to 34 688 432 zł.