Aktualności

29.05.2020

Urząd Statystyczny w Krakowie prowadzi badanie "ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni - zachęcamy do udziału w badaniu

Urząd Statystyczny w Krakowie prowadzi badanie "ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych", którego celem jest opracowanie informacji i wskaźników opisujących kondycję spółdzielni i sektora ekonomii społecznej w Polsce na potrzeby planowania, programowania oraz oceny efektywności w obszarze gospodarki społecznej.
W celu uzyskania wiarygodnych danych ważne jest, aby w badaniu wzięły udział wszystkie podmioty, którym dedykowany jest formularz.

Badanie jest realizowane w ramach projektu: „Zintegrowany System Monitorowana Sektora Ekonomii Społecznej” w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza ES-S na Portalu Sprawozdawczym GUS w terminie do 12 czerwca 2020 r.

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o przesyłanie formularzy na adresy mailowe pracowników Urzędu lub na adres: Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3; 31-223 Kraków z dopiskiem Ekonomia Społeczna.

W celu uzyskania pomocy w sprawach związanych z wypełnieniem formularza ES-S prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu, których adresy e-mail oraz telefony kontaktowe znajdują się na stronie Urzędu.