Aktualności

06.03.2019

VII ZIELONOGÓRSKIE TARGI PRACY

06.03.2019 r. - Już po raz kolejny w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze odbywają się Zielonogórskie Targi Pracy organizowane przez CIS wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Na targach zapoznać można się także z ofertą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej . W programie seminaria nt. "Aktywne formy pomocy oferowane przedsiębiorcom i osobom bezrobotnym" oraz "zakładanie spółdzielni socjalnych".

VII ZIELONOGÓRSKIE TARGI PRACY