Aktualności

13.01.2022

WAŻNE dla podmiotów zatrudnienia socjalnego

Podmioty zatrudnienia socjalnego wśród podmiotów chronionych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

WAŻNE dla podmiotów zatrudnienia socjalnego

W sejmie procedowany jest obecnie projekt ustawy (druk sejmowy nr 1902), którego jednym z celów jest ochrona niektórych kategorii odbiorców paliwa gazowego będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej. W katalogu tych podmiotów znalazły się m.in. centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej. Rozwiązania ujęte w projekcie przepisów zabezpieczają podmioty zatrudnienia socjalnego przed wzrostem cen gazu. Przebieg prac parlamentarnych nad projektem można śledzić tu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp...