Aktualności

07.05.2019

Warsztaty „Ja zawsze – Ty nigdy, czyli jak się dogadać”

Akademia Rozwoju Lidera Społecznego z bankiem Credit Agricole zaprasza na warsztaty do Wrocławia.

Warsztaty „Ja zawsze – Ty nigdy, czyli jak się dogadać”

Fundamentem warsztatów jest komunikacja, natomiast temat, nad którym pochylamy się szczególnie, to konflikt.
Analizujemy to zjawisko, wskazując przy okazji na przyczyny, mechanizmy towarzyszące oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach, kiedy pojawiają się sprzeczne interesy. Warsztaty zaprojektowane tak, aby wątek komunikacji i konfliktu można było odnieść do życia prywatnego oraz zawodowego, do sytuacji negocjacyjnych, a także do relacji w zespole.

Warsztat zostanie poprowadzony przez doświadczonych trenerów wolontariuszy z banku Credit Agricole.

REKRUTACJA ORAZ HARMONOGRAM:
do 17.05.2019 - Elektroniczna rejestracja kandydatów LINK
17.05.2019 - Weryfikacja zgłoszeń przez organizatora oraz sporządzenie listy osób zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do wzięcia udziału w projekcie
17.05.2019 - Poinformowanie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wzięcia udziału w projekcie

Warsztat odbędzie się 24.05.2018 w siedzibie banku Credit Agricole Bank Polska, pl. Orląt Lwowskich 1
w godzinach 09:00-16:00. Podczas warsztatu została przewidziana przerwa kawowa oraz catering.

ADRESACI PROJEKTU:
Akademia Rozwoju Lidera Społecznego skierowana jest do aktywnych działaczy społecznych, NGO zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji, zdobywaniem nowych doświadczeń oraz rozszerzaniem swojej sieci kontaktów.

Więcej informacji tutaj