Aktualności

08.05.2019

Wizyta studyjna do PES w woj. KUJAWSKO-POMORSKIM – Rekrutacja zakończona!

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację na dwudniową wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej, w tym gospodarstw opiekuńczych w woj. kujawsko-pomorskim.

 

Wizyta studyjna do PES w woj. KUJAWSKO-POMORSKIM – Rekrutacja zakończona!

Wizyta zaplanowana jest w dniach 3-4 czerwca br.

UDZIAŁ W WIZYCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Jak wskazują statystyki demograficzne dot. odsetka osób starszych, Polska jest krajem najszybciej starzejącym się wśród państw Unii Europejskiej. Jednocześnie, obszary wiejskie charakteryzują się  nierównym dostępem do wielu usług społecznych, a luka w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla  osób starszych i niesamodzielnych, stanowi poważny i nadal nierozwiązany problem. Dlatego też niezmiernie ważne jest przygotowanie sektora państwowego, sektora ekonomii społecznej, oraz gospodarstw wiejskich do właściwej interwencji poprzez budowę skutecznego systemu wsparcia.

Wizyta ma na celu popularyzację i rozwój gospodarstw opiekuńczych w formule podmiotów działalności gospodarczej lub innej formie dozwolonej przepisami prawnymi, np. przedsiębiorczości społecznej, w tym partnerstw lokalnych. Należy podkreślić, że rozwój gospodarstw o tym profilu nie tylko pozwoli świadczyć usługi, w sposób nie powodujący separacji osób (wymagających opieki) od ich rodzin, ale i zapewni aktywizację zawodową na terenach wiejskich.

Uczestnikom wizyty zostanie zaprezentowany m.in. model oraz system wdrażania gospodarstw opiekuńczych. W celu poparcia teorii praktyką uczestnicy odwiedzą wzorcowe gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim.

Ramowy PROGRAM w załączeniu:

PROGRAM.pdf 131,88 kB

PROCES REKRUTACJI odbywać się będzie się zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie. Zapraszamy do rejestracji poprzez elektroniczny formularz dostępny TUTAJ, lub przesłanie formularza zgłoszeniowego w wersji Word na  adres e-mail: j.brandt@rops.lubuskie.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra.

W ramach wsparcia zapewniamy uczestnictwo w wizytach, materiały dydaktyczne, wyżywienie oraz zakwaterowanie (BAZA NOCLEGOWA KLIK TUTAJ), transport z miejsca zbiórki organizatora. Po zakończeniu wizyty uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w wizycie.

W związku z tym, że liczba miejsc jest ograniczona zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami w celu przekazania informacji o wynikach rekrutacji oraz szczegół organizacyjnych w ramach poszczególne wizyt studyjnych.

 

KALUZULA INFORMACYJNA RODO  w załączeniu: