Aktualności

22.07.2020

Wsparcie KIS

Wczoraj, na ręce Pana Romualda Malinowskiego - prezesa Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, przekazaliśmy automatyczną i bezdotykową stację do dezynfekcji rąk. Stacja dedykowana jest Klubowi Integracji Społecznej w Zielonej Górze, którego ZLOP jest organem prowadzącym.

Wsparcie KIS

Powyższe stacje, przekazujemy w celu udzielenia lubuskim klubom integracji społecznej wsparcia w okresie epidemii COVID-19. W województwie lubuskim działa 6 klubów integracji społecznej. Są one częścią lokalnego systemu rozwiązywania problemów społecznych. Zadaniem tych placówek jest m.in. pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na otwarty rynek pracy. W ostatnim roku lubuskie KIS-y objęły wsparciem łącznie 540 osób.