Aktualności

25.01.2022

Wystartował nabór do Włącznika Innowacji Społecznych

24 stycznia 2022r. rozpoczął się ostatni nabór pomysłów na innowacje społeczne do inkubatora Włącznik! Zgłoszenia z całej Polski można nadsyłać do 24 lutego, godz. 23:59. W tym terminie należy przesłać Kartę Innowacji na adres mailowy: innowacje@rops.poznan.pl. Przed wysłaniem Karty zachęcamy do udziału w warsztatach kreatywnych, do wyboru jedna z dat: 1,4 lub 9 lutego oraz konsultowania z nami pomysłów telefonicznie lub mailowo (695 214 393; agata.siwek@rops.poznan.pl ).

Obszary, w których poszukujemy pomysłów to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu m.in.: osób starszych, dzieci i młodzieży, migrantów, osób na spektrum autyzmu, osób LGBT+, wychowanków pieczy zastępczej, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób w kryzysie bezdomności, osób uzależnionych, więźniów i osób opuszczających zakłady karne, osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na długotrwałą chorobę. Więcej informacji na stronie internetowej: https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/