Aktualności

27.04.2021

ZAMÓWIENIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE - BEZPŁATNE DORADZTWO DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zamawiających do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Doradztwo może dotyczyć zarówno postępowań o udzielenie zamówienia o wartości równej i przekraczającej 130 tys. złotych jak i poniżej tej wartości. Możecie Państwo skonsultować m.in. Wasze ogłoszenia, regulamin zamówień, zamówienia realizowane ze środków unijnych.

Wsparcie doradcze może się odbywać w Państwa siedzibie, a także drogą mailową lub telefoniczną.

Ekspertem świadczącym doradztwo jest pani Marta Jankowiak-Romanowska, radca prawny, autorka publikacji pt. „Społeczne zamówienia publiczne – podręcznik stosowania”.

Osobą do kontaktu w sprawie doradztwa jest Dorota Kołkowska, mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl, tel. 68 323 19 26.

Zachęcamy do korzystania ze wsparcia.

zakupy publiczne