Aktualności

10.10.2018

Za nami wizyta studyjna w Madrycie

W dniach 01-04 października 2018 r.  odbyła się wizyta studyjna do Madrytu. Została ona zorganizowana w ramach projektu „Efekt Synergii – Lubuska Ekonomia Społeczna” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z funkcjonującą strukturą i organizacją hiszpańskiego systemu ekonomii społecznej, na przykładzie dobrych praktyk realizowanych w mieście Madryt.

Za nami wizyta studyjna w Madrycie

Odwiedziliśmy wiele interesujących miejsc, poniżej prezentujemy ich opis.

Restauracja Agroekologiczna i Spółdzielcza El Fogón Verde

DSC_9902

Cyclos to spółdzielnia pracy specjalizująca się w realizacji badań technicznych i procesów szkoleniowych z podejściem społeczno-środowiskowym i genderowym.
Cyklos rodzi się z powołania do pracy w zakresie szkoleń i badań, aby osiągnąć model rozwoju oparty na poszanowaniu ekologicznych ograniczeń planety, sprawiedliwości, równości płci i solidarności.
Cyclos wchodzi w skład grupy spółdzielczej Tangente i Społecznego Rynku Madrytu.
Podczas obiadu w restauracji Fogon Verde odbyło się spotkanie z p. Luisem Rico, który opowiedział o projektach spółdzielni Cyclos w zakresie agroekologii:
- pośrednictwo w zakresie sprzedaży produktów agroekologicznych pochodzących od lokalnych producentów końcowym klientom w mieście Madryt. Współpraca i rynek w zakresie programu „KM 0” tj zakup produktów od producentów i rolników wyłącznie z najbliższych okolic miasta oraz wyłącznie sezonowych.
- sklep z produktami ekologicznymi
- restauracja Fogon Verde, agroekologiczna i wegańska, która wykorzystuje wyłącznie sezonowe produkty i na podstawie ich dostępności przygotowuje codzienną kartę dań.
Luis Rico podzielił się z grupą doświadczeniami spółdzielni oraz problemami z którymi się boryka m.in. finansowanie na podstawie pożyczek uzyskanych od kręgu zainteresowanych osób, brak dotacji etc.

Spotkanie w Urzędzie Miasta Madryt
Dyrekcja Generalna ds. Usług Socjalnych i Integracji Społecznej
Rada Polityki Społecznej i Rodziny

DSC_9951 (1)

Spotkanie z dyrektor Generalną ds. Usług Socjalnych i Integracji Społecznej p. Inmaculada de la Concepción Rodriguez
W Urzędzie Miasta przedstawione zostało prawodawstwo dotyczące spółdzielczości obowiązujące w Hiszpanii, oraz zakres kompetencji Wspólnot Autonomicznych i Miast. Przedstawiciele Rady Polityki Społecznej przedstawili dane z ostatnich lat dotyczące takich zagadnień jak imigracja, bezrobocie, demografia i pomoc społeczna.
Specjaliści wydziału opowiedzieli również o:
1. działających w Madrycie ośrodkach integracji, pionierskich na skale Europy (wyróżnionych przez Radę Europy jako wzorzec do naśladowania). W ośrodkach tych realizowane są programy w zakresie integracji (nauka języka, kursy w zakresie kultury kraju i kontynentu itp.), pomagające w znalezieniu pracy (m.in. kursy dla kelnerów, pomocy domowej dla osób starszych), kursy komputerowe i inne, dostępne zarówno dla imigrantów jak i dla Hiszpanów.
2. zakresie pomocy finansowych udzielanych osobom nie posiadającym dochodów (minimalne zapomogi przydzielane dla każdego gospodarstwa domowego nie otrzymującego dochodów z żadnego innego źródła), pomoc w zakresie płatności za światło, wodę i gaz. Przedstawione zostały dane dotyczące bezrobocia we wspólnocie autonomicznej Madrytu oraz zakresu świadczonej pomocy.
3. ośrodkach pomocy dziennej i całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Przedstawiono sposób działania ośrodków oraz sposób zarządzania nimi, przekazywany od wspólnoty autonomicznej do municypiów
4. przyznawaniu projektów organizacjom pozarządowym na podstawie konkursów i przetargów

Wizyta w siedzibie ECOOO

DSC_0033 (1)

Ecooo jest firmą non-profit założoną w 2005 roku, która realizuje zróżnicowane projekty promujące nowy model energii – odnawialnej i przyjaznej dla środowiska.
Jako firma non-profit, zyski płynące z jej działalności kieruje na projekty i działania w zakresie informacji, świadomości i edukacji w dziedzinie energii, ochrony środowiska i promowania systemu gospodarczego opartego na poszanowaniu praw socjalnych i środowiska naturalnego.
Stary paradygmat ekonomiczny, oparty na indywidualizmie i zysku, wyznaczył relacje konkurencyjne i wyłączające. Nowy paradygmat, który chce rozpowszechnić ECOOO, wymaga tworzenia sieci i nawiązania relacji wokół pracy i współpracy. Dlatego od początku swojej działalności zawiera formalne i nieformalne umowy z różnymi organizacjami (ekolodzy, politycy, prawa człowieka, bankowość etyczna itp.). Również w zakresie energetycznym. W ten sam sposób pracuje aktywnie nad stworzeniem platformy dla modelu nowej energetyki, gdzie wiele organizacji i osób łączy siły na wszystkich obszarach działania, aby ułatwić przejście na nowy model energetyczny. Ponadto członkowie zespołu są aktywnie zaangażowani w spółdzielnię konsumencką SOM ENERGIA, Forum Zmian, Ecologistas en Acción i Fundację Energii Odnawialnych.
W sferze gospodarczej i społecznej Ecooo należy do SANNAS, stowarzyszenia firm należących do gospodarki dobrobytu. Ecooo jest partnerem założycielskim Rynku Społecznego w Madrycie, sieci ekonomii społecznej REAS, wchodzi w skład Rady Prezesów i koordynuje jej Komisję Wspólnotową. Tworzy również spółdzielnię kulturową Teatro del Barrio (Teatr Dzielnicowy), która również wchodzi w skład Rady Prezesów. Kilka osób tworzących ECOOO pracuje z Madrytu na rzecz krajowej spółdzielni odnawialnej energii Som Energía.
Gospodarka społeczna i solidarna w Madrycie w ostatnich latach doświadczyła olbrzymiego wzrostu. W ramach umowy podpisanej przez REAS z Radą Miasta w celu promowania ESS, Ecooo powierzono promocję wśród konsumentów rynku społecznego. Jest to projekt znany jako Caja MeCambio.
Siedziba ECOOO stanowi integralny element ideologii udziału społecznego i obywatelskiej odpowiedzialności, który przyjmuje jako główną oś energię, ekologię i gospodarkę. Przestrzeń licząca ponad 300 m2 obejmuje dwa poziomy i taras w samym centrum Madrytu. Wnętrze oparte jest na architekturze bioklimatycznej, a energia zużywana przez lokal pochodzi ze źródeł odnawialnych. Pan Miguel Angel Sanchez Herrero Clemente, przedstawił historię firmy ECOOO, sytuację jakiej stawia czoła w Hiszpanii (zaledwie 164 domy posiadające instalację paneli słonecznych jeszcze 2 lata temu) oraz realizowane przez firmę projekty, które obejmują: - kolektywne zakupy (na podstawie udziałów od wartości 100 euro) nieużywanych paneli słonecznych i farm w celu wspólnego wykorzystania i świadczenia usług dla gospodarstw domowych - „słoneczną falę”, która obejmuje wspólne zakupy paneli słonecznych dla minimum 100 gospodarstw domowych, co pozwala obniżyć ich cenę o około 30%, sięgając wartości ok 4 letnich opłat za prąd w średnim hiszpańskim domu. - projekty edukacyjne i zwiększające świadomość społeczną na temat m.in. kontrowersyjnego „podatku na słońce” wprowadzonego w Hiszpanii

Spółdzielnia Tangente

DSC_0118 (1)

Tangente to organizacja społeczno-przedsiębiorcza oferująca wysokiej jakości usługi definiowane przez wartości: równości, zrównoważonego rozwoju, różnorodności, partycypacji społecznej i rozwoju lokalnego.
Tangente to spółdzielnia drugiego stopnia (zrzeszająca spółdzielnie) w której skład wchodzi 15 różnych spółdzielni, których działania sięgają projektów z zakresu psychologii, interwencji społecznej, pomocy kobietom, agroekologii itd.
Mimo bardzo różnych profili działania, spółdzielnie znalazły sposób współdziałania w zakresie takich wspólnych potrzeb jak:
- promocja
- komunikacja
- pozyskiwanie zleceń
- realizacja kompleksowych projektów, w których konieczna jest współpraca kilku organizacji.
Historię powstania spółdzielni, jej sposób działania oraz cele przedstawiła pani Maria Atienza, przedstawiciel fundacji Tangente.

Sieć REAS

DSC_0124

Sieć Sieci Gospodarki Alternatywnej i Solidarnej jest stowarzyszeniem konfederacyjnym składającym się z 18 sieci (14 terytorialnych i 4 sektorowych), które grupują 545 podmiotów i firm, w których udział ma ponad 38 000 osób - 8 500 wykonawców - i 379 milionów euro rocznie przychodów.
Podstawową misją Reas jest promowanie gospodarki solidarnej jako narzędzia trwałego życia, w którym ludzie i środowisko są ponad innymi interesami
Z prawnego punktu widzenia REAS jest stowarzyszeniem typu non-profit, bez przynależności partyjnej lub wyznaniowej, z zakresem działania na całym terytorium państwa hiszpańskiego.
REAS utworzona została w 1995 roku z 20 organizacji jako Zgromadzenie Gospodarki Solidarnej (zwanego teraz Idearia), które odbywało się co dwa lata od 1993 roku w Kordobie. W 2000 roku liczyła 170 jednostek i przeorganizowana została jako sieć sieci, której funkcją było koordynować i wpierać prace terytorialne i sektorowe. W 2014 r., łaczyła18 sieci, które skupiają ponad 350 organizacji, przekształca się w Konfederację, aby stać się podmiotem politycznym. W 2016 r. REAS liczy ponad 500 podmiotów i firm stowarzyszonych w sieciach terytorialnych i sektorowych.
REAS należy do międzynarodowej RIPESS, sieci międzykontynentalnej Promocji gospodarki społecznej i solidarnej (www.ripess.org)
REAS jest ruchem społecznym i gospodarczym, powiązanym z innymi ruchami społecznymi, kulturowymi i ekologicznymi, którego celem jest zbudować inny model rozwoju gospodarki, bardziej sprawiedliwy, partycypacyjny, ludzki, solidarny i ekologiczny; oraz ekonomiczną integrację zasad gospodarki solidarności we wszystkich naszych stosunkach gospodarczych (produkcja, konsumpcja, finanse i dystrybucja).
REAS w 2016 roku podpisał porozumienie z władzami miasta Madryt „Promocja Ekonomii Społecznej i Solidarnej w mieście Madryt” które ma na celu:
„Rozpowszechniać, ukazywać i promować tworzenie nowych projektów biznesowych dotyczących gospodarki społecznej i solidarnej w celu promowania, zachęcania i wzmacniania tych działań mających na celu gospodarkę społeczną i solidarność w Madrycie, aby przyczynić się do utrzymania i tworzenia miejsc pracy w mieście.”
I obejmuje m.in. następujące działania:
- Organizację Kongresu ESS w Madrycie (227 uczestników)
- Tworzenie Rynku Społecznego (8 działań mających na celu Podnoszenie świadomości na temat mediów, konsumpcji, zrównoważonego rozwoju, finansów, energii i kultury)
- Organizację Targów ESS (w roku 2016 odbyło się IV wydanie targów, w których udział wzięło 98 wystawców i 15000 odwiedzających)
- Organizację kształcenia na temat ESS w ramach kursów tematycznych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Madrycie (24 uczestników, 14 stypendiów)

Mercado Social (Rynek Społeczny) - jest to terytorialna sieć produkcji, dystrybucji i konsumpcji towarów i usług oraz wspólnego uczenia się, które działają zgodnie z kryteriami etycznymi, demokratycznymi, ekologicznymi i solidarnościowymi, na określonym terytorium, w którego skład wchodzą zarówno firmy i podmioty solidarności i gospodarki społecznej, a także indywidualni i zbiorowi konsumenci.
Rynek socjalny jest narzędziem REAS, w celu promowania gospodarki solidarnej poprzez zwiększanie powiązań na wszystkich etapach cyklu koniunkturalnego (produkcja, dystrybucja, konsumpcja i finansowanie) oraz uwidoczniania wszystkich
inicjatyw gospodarczych, wraz ze wzmacnianiem wzajemnego współdziałania.

DSC_0127

Spotkanie z FAMMA, Federacją Stowarzyszeń osób z niepełnosprawnością fizyczną lub organiczną Wspólnoty Madrytu

DSC_0163

Federacja Stowarzyszeń osób z niepełnosprawnością fizyczną lub organiczną Wspólnoty Madrytu jest pozarządową organizacją non-profit, która reprezentuje interesy ponad 190 000 osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo, oraz ich rodzin, co stanowi 60,25% całkowitej liczby osób niepełnosprawnych we Wspólnocie Madrytu.
FAMMA założona została w 1988 r. i obecnie obejmuje 48 podmiotów, obsługuje 59 000 osób. Posiada własny status prawny i jest niezależny od swoich członków. Podobnie jest z certyfikatem jakości Zaangażowanie w europejską doskonałość 200+ EFQM i Madrid Excelente.
Ta organizacja pozarządowa istnieje jako połączenie stowarzyszeń, które ją tworzą, ale posiada własną osobowością prawną, niezależną od swoich członków.
Prezes Federacji Javier Suarez opowiedział o inicjatywach, w które ta się angażuje, związanych ze zwiększaniem niezależności i autonomii osób z niepełnosprawnością, dotyczących między innymi:
- edukacji – klas integracyjnych i nauczania kompleksowego w jednostkach szkolnych
- pomocy w domach – zwiększanie pomocy in situ w przeciwieństwie do przesiedlania osób z niepełnosprawnością do domów opieki, często oddalonych od miejsca zamieszkania
- pomocy w zakresie orientacji i poszukiwania miejsc pracy – często nieprawidłowo wykonywanej co prowadzić może do frustracji i błędnych decyzji
- zwiększania dostępu osób z niepełnosprawnością do szkolnictwa wyższego – poprzez usuwanie barier społecznych i architektonicznych.

Spotkanie z przedstawicielami FECOMA - LA FEDERACION DE COOPERATIVAS MADRILEÑA (Federacja Kooperatyw miasta Madryt)

DSC_0256 (1)

Federacja reprezentuje sektor spółdzielczy Madrytu i obecnie zrzesza praktycznie wszystkie spółdzielnie Comunidad de Madrid.
FECOMA Założona została w dniu 23 czerwca 1997 r, jest ona regulowana na mocy ustawy 4/1999 o Spółdzielniach Wspólnoty Madrytu
Oraz ustawy nr 27/1999 o spółdzielniach państwowych oraz ustawę o gospodarce społecznej 11/2015
W skład FECOMA wchodzą następujące organizacje:
UNIA SPÓŁDZIELNI NAUCZANIAI PRACY ZRZESZONEJ W MADRYCIE (UCETAM)
UNIA SPÓŁDZIELNI ROLNYCH W MADRYCIE (UCAM)
FEDERACJA SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA SOCIALNEGO I ODBUDOWY (FCVCAM)
UNIA SPÓŁDZIELNI KONSUMENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW MIASTA MADRYT (UNCUMA)
UNIA SPÓŁDZIELNI PRACY W MADRYCIE (COOPERAMA)
UNIA SPÓŁDZIELNI TRANSPORTOWYCH W MADRYCIE (TRANSCOOP)
Cele, jakie stawia sobie FECOMA obejmują:
- Publiczna reprezentacja ruchu kooperacyjnego w Madrycie
- Rozpowszechnienie zasad współpracy, tworzenia i promocji spółdzielni oraz gospodarki społecznej
- Relacje z innymi podmiotami gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej
- Ogólne interesy obywateli w różnych obszarach gospodarczych, politycznych i społecznych, jak również
- Szkolenia biznesowe, profesjonalne i spółdzielcze członków,
- Działania mające na celu uzyskanie od władz publicznych preferencyjnej uwagi i współpracy z sektorem spółdzielczym w celu uzyskania prawnego, społecznego i biznesowego rozwoju (ustawa o zamówieniach publicznych)
- Rozwój polityki przekazywania wiedzy z Uniwersytetów do przedsiębiorstw społecznych
- Rozwój działań na rzecz opracowania prawodawstwa zgodnie z potrzebami różnych sektorówobecnie
W skład FECOMA wchodzą wszystkie 795 spółdzielni istniejących obecnie we Wspólnocie Autonomicznej Madrytu, które dają zatrudnienie 16536 osobom.
Kobiety stanowią 51,3% osób pracujących w Spółdzielniach, około 50% takich osób ma mniej niż 40 lat. Zatrudnienie w spółdzielniach to w ponad 80% umowy na czas nieokreślony, co potwierdza wysoką jakość i stabilność zatrudnienia w sektorze spółdzielczym.

Wizyta w firmie Comidissimo i ośrodku realizującym projekty integracji na rynku pracy

DSC_0244

Wizyta zorganizowana przez AMEEI (Stowarzyszenie Firm Integracji Społecznej Madrytu) w obiektach ośrodka będącego siedzibą firm realizujących czynną integrację na rynku pracy oraz w jednej z firm, Comidissimo, świadczącej usługi cateringowe i obsługi eventów. Ośrodek sam w sobie Jest przykładem współpracy publiczno-prywatnej, ponieważ został zbudowany z pomocą publiczną, finansowaniem prywatnym i samej fundacji.
W 2017 r. Sektor spółek wprowadzających na rynek pracy w Hiszpanii nadal potwierdza, że firmy takie są skutecznymi i efektywnymi narzędziami aktywnej polityki zatrudnienia dla osób najbardziej narażonych na zagrożenia.
W 2016 r. w kraju istniało 188 spółek wprowadzających na rynek pracy, zatrudnionych zostało 3117 pracowników .
Spośród nich 761 osób przeprowadziło pełen program wdrażania, 42,44% (323) przystąpiło do normalnego rynku pracy znajdując zatrudnienie, 7,10% (54) przyłączyło się do struktur spółek wprowadzających na rynek pracy i 2,89% (22) osiągnęło samozatrudnienie. Dlatego możemy uznać, że 52,43% osób, które zakończyły program w 2016 r. przystąpiło do normalizowanego rynku pracy.
Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, to zaobserwować można, że są to trwałe przedsiębiorstwa, które w 2016 roku osiągnęły łączny przychód 106,5 mln euro, z czego 79,45% (84,6 mln euro) pochodzi ze sprzedaży produktów i usług.
Jeśli chodzi o zwrot ekonomiczny, w 2016 r. praca w spółkach wprowadzających na rynek pracy przełożyła się na całkowitą oszczędności w wysokości 5,420,692.80 euro dla administracji publicznej, które wcześniej przeznaczone były na zapomogi, a także spółki wprowadzających na rynek pracy przekazały administracji publicznej podatki za łączną kwotę 3.517.211,64 EUR.
Poza tym należy zauważyć, że spółki wprowadzające na rynek pracy jest to skonsolidowana formuła zatrudnienia i włączenia ekonomicznego dla najsłabszych grup społecznych. Historię powstania fundacji, zasady jej funkcjonowania przedstawi pani Laura Perez, która opowiedziała o projekcie fundacji RAIS, który obejmuje usługi mieszkaniowe dla osób bezdomnych. Zamieszkanie, jakie fundacja oferuje swoim podopiecznym obejmuje: - domy, należące do fundacji, w których przebywają osoby ciężko chore, po operacji lub wymagające opieki paliatywnej, znajdujące się w sytuacji bezdomności - mieszkania, wynajmowane z pomocą Urzędu Miasta Madryt dla osób długotrwale bezdomnych i przyznawane im bezwarunkowo na czas nieokreślony nieodpłatnie lub za bardzo niski czynsz (od 30 euro). P. Laura opowiedziała o dużych kontrowersjach związanych początkowo z tym projektem, ciężkim procesie pozyskiwania środków mieszkaniowych i przekonywania do swojego pomysłu władz samorządowych, a także o sukcesach projektu, o pozytywnym wpływie realizowanych działań oraz o codziennych działaniach swoich i koleżanek polegających na docieraniu do osób w sytuacji bezdomności i świadczeniu im pomocy.

Fotorelacja z wizyty tutaj