Aktualności

02.07.2020

Zapraszamy na spotkanie sieciujące przedstawicieli lubuskich WTZ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, serdecznie zaprasza Państwa na spotkanie, które zostało zaplanowane na dzień 10 lipca 2020r. w Zielonej Górze na godz. 10.00 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów reintegracyjnych, na spotkanie został zaproszony Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – odział Lubuski (czekamy na potwierdzenie obecności), który będzie starał się odpowiadać na pytania. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie temat dotyczący seksualności osób niepełnosprawnych. Wybór zagadnienia, które będzie prezentowane, wynika ze zgłoszonych propozycji tematycznych ze strony pracowników warsztatów terapii zajęciowej.

W trakcie spotkania, chcielibyśmy również przekazać dla WTZ automatyczne i bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk.
Bardzo proszę o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dnia 07.07.2020 r. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego http://es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie

Osobą do kontaktów w powyżej sprawie jest Katarzyna Jedynak, e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl , tel. (68)3231926