Aktualności

14.01.2022

Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

13 stycznia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.Najważniejsze zmiany w ustawie to:- podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych,- uelastycznienie czasu uczestnictwa w CIS,- możliwość wydłużenie okresu uczestnictwa w CIS o 6 miesięcy, do 24 miesięcy łącznie.

Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Teraz ustawą zajmie się Senat.Przebieg prac sejmowych można prześledzić tu: tutaj