Aktualności

23.02.2018

zapraszamy do zapoznania się z Tabelą Przedsiębiorstw Społecznych

Poniżej prezentujemy Państwu Tabele Przedsiębiorstw Społecznych działających aktualnie na terenie województwa lubuskiego wg definicji PS zawartej w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 24.10.2016r.

zapraszamy do zapoznania się z Tabelą Przedsiębiorstw Społecznych