Monitoring LPRES

10.02.2017

Monitoring LPRES

Za monitoring Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, odpowiedzialny jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Monitoring będzie prowadzony przez cały okres wdrażania Programu a jego głównym celem jest bieżące gromadzenie danych pozwalających na ocenę postępu jego realizacji i stopnia osiąganych celów oraz zapewnienie zgodności realizacji Programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami.

Prezentowany raport z realizacji LPRES jest wynikiem pierwszego roku monitoringu LPRES. Zawiera podsumowanie działań podejmowanych w roku 2015. Jego głównym celem jest analiza stanu wyjściowego rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubuskim oraz prezentacja postępów pierwszego roku prac nad wdrażaniem Programu.