Akademia Liderów Lokalnych

Trener Akademii Liderów Lokalnych

Damian Dec - trener Akademii Liderów Lokalnych

Damian Dec – Aktywnie angażuje się w różnorodne inicjatywy edukacyjne z zakresu aktywności obywatelskiej – jako trener, animator, facylitator. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy na rzecz różnorodnych grup społecznych i zawodowych. Cechy wyróżniające: optymizm, energia i elastyczność. Prywatnie tato pięcioletniego aktywnego obywatela.

Trener Akademii Liderów Lokalnych