Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

Komitet

Pierwszy szczebel Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, składający się z osób mocno zaangażowanych w działania związane z ekonomią społeczną w naszym województwie. Spotykają się cyklicznie ok. 4 razy w roku, a głównym założeniem funkcjonowania jest wsparcie samorządu województwa i samorządów lokalnych we wprowadzaniu zadań określonych w Lubuskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES) oraz Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES).

W ramach Komitetu działają 3 grupy robocze oraz grupa koordynująca sprawująca nadzór nad realizacja pracy Komitetu:

  1. Grupa robocza ds. współpracy z JST i biznesem – której celem jest wypracowania korzyści jakie niesie za sobą połączenie dwóch światów biznesu i ekonomii społecznej oraz wskazanie jakie korzyści dla firmy może przynieść prowadzenie odpowiedzialnego biznesu i współpracowanie z podmiotami ekonomii społecznej, jako partnerami biznesowymi.
  2. Grupa robocza ds. współpracy z mediami – to zespół osób, składających się z przedstawicieli mediów, samorządów i pes-ów, których działania ukierunkowane są głównie na uwidocznienie się podmiotów ekonomii społecznej.
  3. Grupa robocza ds. współpracy z PES-ami w zakresie reintegracji społeczno – zawodowe – grupa ludzi, zajmująca się czyli inicjowaniem współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, PUP, OPS-ów oraz PES o charakterze reintegracyjnym i OWES-ów.

Laboratorium ekonomii społecznej – środkowy szczebel RKRES, przeznaczony na działalność dla osób, które nie mogą regularnie uczestniczyć w posiedzeniach, a chcą działać na rzecz ekonomii społecznej. Zadaniem osób wchodzących w skład laboratorium jest konsultowanie dokumentów
z obszaru ES, wypracowywanie rekomendacji.

Forum Ekonomii Społecznej – jest to najmniejszy stopień zaangażowania dla osób, które tylko sporadycznie chcą się angażować w prace RKRES, jednak temat lubuskiej ekonomii społecznej nie jest im obojętny i chcą uczestniczyć, nawet w niewielkim stopniu w działaniach związanych z ES