Cel wizyty

I wizyta studyjna Wrocław – Nadodrze

Wizyta studyjna ma zapoznać jej uczestników:

  • z możliwościami wiążącymi się z prowadzeniem podmiotu ekonomii społecznej o charakterze przedsiębiorstwa społecznego,
  • z różnymi formami funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym jak i rynkowym, których celem jest zatrudnienie,
  • z innowacyjnym podejściem w prowadzeniu działalności, łączeniu działalność ekonomicznej z realizacją ważnych celów społecznych, promowaniu swojej działalności (sprawny PR).

Termin : 10.X.2016