Cel wizyty

III wizyta studyjna Poznań

Celem wizyty jest zapoznanie uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej.
Wizyta ma na celu wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty a gospodarzami.
Wizyta ma przyczynić się do implementowania dobrych, sprawdzonych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej z wizytowanych miejsc w województwie lubuskim.

Termin : 13 października 2017 r.

baner_wizyta_poznan