Plan Wizyt

PROGRAM IX'2018 - woj. łódzkie

DWUDNIOWA WIZYTA STUDYJNA DO PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES)
W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z PROGRAMAMI REWITALIZACYJNYMI
ORAZ REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH

TERMIN: drugi tydzień września 2018 (data zostanie doprecyzowana w terminie późniejszym)
MIEJSCE: WARSZAWA - ŁÓDŹ – BRZEZINY woj. łódzkie

 

Lp.                    PODMIOT OBSZAR TEMATYCZNY
  URZĄD  
1 Urząd Miasta st. Warszawa Przedstawienie problematyki z zakresu upowszechniania stosowania klauzul społecznych w urzędach.
  FUNDACJA  
2 FISE Warszawa Prezentacja fundacji parasolowej, kt. prowadzi szereg działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, inicjowania współpracy JST z podmiotami ES.
W tym spotkanie
ze spółdzielcami z Warszawy.
3 Fundacja Habitat for Humanity Poland Warszawa Prezentacja wsparcia w zakresie szeroko pojętej kooperatywy mieszkaniowej dla osób wykluczonych. Rewitalizacja.
4 Fundacja Usług Socjalnych Warszawa Prezentacji spółdzielni, kt. prowadzi w Warszawie 2 hostele – łącznie prawie 300 miejsc noclegowych - spółdzielnia zatrudnia osoby wykluczone, które reintegrują się poprzez pracę zawodową.
  SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA  
5 Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna Nadzieja i Praca Prezentacja spółdzielnia osób prawnych, kt. powstała w 2013r. Jej założycielem były dwa samorządy z woj. łódzkiego. Miasto Rawa Mazowiecka
i Miasto Biała Rawska. Spółdzielnia w ciągu 2 lat bardzo szybko się rozwija. Aktualnie zatrudnia 60 osób i poszerza swój rynek klientów. Przedsiębiorstwo społeczne jest Laureatem  konkursu MRPiPS Kreatora Miejsc Pracy
w 2015r. w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa.
Spółdzielnia prowadzi również Zakład Aktywności Zawodowej i ściśle współpracuje
ze spółkami miejskimi. Mieliśmy okazję odwiedzić ZAZ i ZGO  sortownię odpadów Pukinin.
  URZĄD + SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA  
6 Urząd Miasta BRZEZINY w tym
Spółdzielnia Socjalna Communal Service Brzeziny

Prezentacja polityki społecznej w gminie w zakresie wsparcia przedsiębiorczości społecznej, stosowania klauzul społecznych, reintegracji zawodowej co przynosi wymierne korzyści dla całej społeczności lokalnej.

Prezentacja spółdzielni socjalnej osób prawnych - która zajmuje się gospodarką komunalną, powierzaną metodą IN HOUSE. Wdrażając takie rozwiązanie, w gminie znalazło zatrudnienie ok. 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA  
7 Spółdzielnia Socjalna Vitasana Łódź Zapoznanie z celami biznesowymi, a także wyrobami tamtejszej kuchni. Spółdzielnia prowadzi restaurację Włoszczyzna w centrum Łodzi na ul. Piotrkowskiej.
  FUNDACJA  
8 Fundacja FabLab Łódź Prezentacja mieszczącej się na terenie Zakładów Przemysłu Kreatywnego w pofabrycznej przestrzeni WI-MA. Fundacja działa na terenie zrewitalizowanym. Prezentacja wartości wytwórczych pracy, demokratyzacji produkcji i edukacji, opis innowacyjności projektów realizowanych przez Fundację, a także omówienie problematyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
i podejmowania działań długoterminowych
nie uzależnionych od grantów, czy projektów unijnych.
  SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA  
9 KINO BODO prowadzone przez Spółdzielnię Socjalną ODBLASK  Łódź Prezentacja zakresu rewitalizacji budynku kina oraz struktury i profilu działalności spółdzielni socjalnej.
  FUNDACJA  
10 FundacjaUrban Forms Łódź Prezentacja podmiot ekonomii społecznej, który z dużym sukcesem w partnerstwie z miastem Łódź realizuje programy partycypacyjne i rewitalizacyjne. Fundacji, przedstawili ciekawe projekty pilotażowe, gdzie
z dużym sukcesem użyto narzędzi m.in. konsultacji społecznych.