Zgłoś udział i udaj się z nami!

Kogo zapraszamy?!

W wyjeździe mogą wziąć udział pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i integracji społecznej, przedstawiciele nauki i biznesu.

Udział w wizycie studyjnej finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Jeśli chcesz wziąć udział w wizycie, zgłoś się już dziś wypełniając elektroniczny formularz Zgłoś się! »

Zgłoszenia można przesyłać do 15.09.2017r.

Do 20 września skontaktujemy się ze wszystkimi osobami, które przesłały formularz zgłoszeniowy.

Osoby do kontaktu w sprawie wizyty: Agnieszka Krzaczkowska, Dorota Kołkowska - tel. 68 323 19 27

WAŻNE:

Uczestnik, w związku z uczestnictwem w wizycie studyjnej podpisze deklarację, że

poznane w trakcie wizyty „dobre praktyki” z obszaru:

a)      przedsiębiorczości społecznej,

i/lub

b)      współpracy władz lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej (zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej, stosowanie klauzul społecznych w praktyce),

zostaną  zastosowane w działalności zawodowej/społecznej poprzez:

a)      próbę zaimplementowania poznanych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej w województwie lubuskim,

b)      propagowanie zdobytej wiedzy oraz dobrych praktyk i pomysłów wśród osób i przedstawicieli instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim,

c)       inne rozwiązania mające na celu wdrożenie zaprezentowanych „dobrych praktyk”.

Pełna treść deklaracji poniżej do pobrania.